Ce trebuie să știți?

Actele necesare unui evaluator imobiliar pentru realizarea unui raport de evaluare a proprietății
aCTE NECESARE PENTRU EVALUAREA aPARTAMENTELOR / gARSONIERELOR
 • Act de proprietate
 • Extras de carte funciară pentru informare
 • Încheiere de întabulare
 • Memoriu tehnic cadastru
 • Plan de amplasament și delimitare (scara 1:200 / 1:500)
 • Releveu apartament
 • Fișa bunului imobil
 • Copie carte de identitate client / Copie Certificat de Înmatriculare
Acte Necesare pentru evaluarea  caselor / Construcțiilor (construcție + teren)
 • Act de proprietate
 • Extras de carte funciară pentru informare
 • Încheiere de întabulare
 • Certificat de urbanism
 • Autorizaţie de construire / desfiinţare
 • Proces verbal de recepţie la terminarea lucrărilor
 • Memoriu tehnic rezistență
 • Memoriu tehnic arhitectură
 • Plan de situaţie (scara 1:2000 / 1:500)
 • Plan de încadrare în zonă (scara 1:5000)
 • Releveu pe fiecare nivel al construcţiei
 • Fișa bunului imobil
 • Copie carte de identitate client / Copie Certificat de Înmatriculare
Acte Necesare pentru evaluarea  Terenurilor
 • Act de proprietate
 • Extras de carte funciară pentru informare
 • Încheiere de intabulare
 • Certificat de urbanism
 • Plan de încadrare în zona ( scara 1:500)
 • Plan de situație (scara 1:2000/1:500)
 • Fișa bunului imobil
 • Copie carte de identitate client / Copie Certificat de Înmatriculare