Expert valuator imobiliar

Ce este un expert evaluator imobiliar?

Expert evaluator imobiliar

Este o persoana fizică sau juridică autorizată de către ANEVAR – Asociația Națională a Evaluatorilor Autorizați din România. Un expert evaluator imobiliar trebuie să aibă pregătirea, experiența și competența necesară realizării unei evaluări imobiliare conform cu Standardele de evaluare a bunurilor – ANEVAR. Un astfel de expert evaluator trebuie să fie imparțial, cinstit, corect, integru, fără interese personale. O condiție obliagtorie pentru a putea practica profesia de evaluator imobiliar este lipsa cazierului. O altă condiție o reprezină respectarea codului etic și deontologic al profesiei de evaluator adoptate de ANEVAR.

Experții evaluatori imobiliari autorizați ANEVAR au obligația pregătirii continue pe plan profesional. Domeniul evaluării imobiliare este unul complex ce necesită cunoștințe din multe domenii, dar și un grad ridicat de cultură. Din acest motiv, experții evaluatori imobiliari sunt persoane pregătite, cu studii superioare, profesioniști.

În orașul Constanța își desfășoară activitatea un număr important de evaluatori imobiliari.  Vă recomandăm următoarele criterii pentru alegerea eunui expert evaluator imobiliar:

  • recomandările
  • profesionalismul
  • competența
  • independența
  • seriozitatea
  • experiența
  • rapiditatea
  • prețul

Alegerea unui evaluator pe criteriul celui mai mic preț poate să nu fie întotdeauna cea mai bună alegere. Un raport de evaluare ieftin nu înseamnă automat o lucrare bine făcută. Rapiditatea efectuării lucrarii nu este un criteriu care să poată fi definitoriu în alegere. Evaluarea imobiliară este pun proces complex, care necesită documentare, studiu, aprofundare. Un raport prea rapid realizat, poate uneori să arate o superficialitate și o lipsă de profesionalism.

Există peste 4000 de evaluatori ANEVAR în toată țara, vă recomandăm să nu apelați la persoane care nu sunt autorizate ANEVAR, indiferent de profesia lor (agenți imobiliari, economiști, ingineri). Evaluatorii ANEVAR vă pot garanta lucrări în conforitate cu standardele de evaluare ANEVAR, recunoscute de către orice autoritate din România și valabile din punct de vedere legal.

Descoperă Valoarea este un website care vă pune în legătură cu evaluatori imobiliari din Constanța, în vederea realizării unor evaluări imobiliare de calitate.