raport de evaluare pentru stabilirea valorii impozabile a unei case cu teren
Evaluare casa cu teren, evaluare cladiri si constructii cu terenul aferent

Evaluare casă cu teren pentru estimarea valorii de impozitare

Evaluare casă cu teren

Evaluarea unei case cu teren poate fi necesară pentru stabilirea valorii impozabile, atunci când proprietatea este folosită în scop economic. Dacă casa cu teren este deținută de o persoană fizică și este utilizată în scop economic (comercial) este necesară evaluarea proprietății o dată la 5 ani și depunerea raportului de evaluare la administrația financiară de care aparține proprietatea. Dacă casa cu teren este deținută de o persoană juridică, evaluarea proprietății trebuie să fie realizată o dată la 3 ani.

Evaluarea unei case cu teren pentru stabilirea valorii de impozitare (valorii impozabile) va consta doar în evaluarea clădirilor (construcțiilor de orice fel) aflate pe acel teren. În cazul acesta nu se face evaluarea terenului aferent proprietății.

În cazul în care nu se efectuează evaluarea proprietății respective (casă cu teren) autoritățile locale vor impune din oficiu impozitul aferent. Putem spune că nu este obligatorie evaluarea proprietății și depunerea unui raport de evaluare, dar evaluarea va reduce în mod considerabil valoarea impozitului plătit de proprietar.

Pentru o evaluare corectă este necesar ca evaluatorul imobiliar să aibă acces la cât mai multe informații legate de proprietatea evaluată. Estimarea valorii impozabile (de impozitare ) în mod corect va duce la plata unui impozit corect pe proprietate. Subevaluarea proprietății poate fi mai ieftină pe termen scurt dar poate avea efecte foarte grave pe termen lung. Din acest motiv este de dorit să existe o bună cooperare între proprietar (client) și expertul evaluator imobiliar.

Dacă în urmă cu trei sau cinci ani a fost efectuată evaluarea atunci se va face o reevaluare a proprietății în vederea actualizării valorii de impozitare.

Ce acte sunt necesare pentru evaluarea unei case cu teren?

• Act de proprietate
• Încheiere de întabulare
• Extras de carte funciară pentru informare
• Plan de încadrare în zonă (scara 1:5000)
• Plan de situație/amplasament și delimitare a bunului imobil/corpului de proprietate (scara 1:2000 / 1:500)
• Fișa bunului imobil/corpului de proprietate
• Releveu (schița) pe fiecare nivel al construcției
• Certificat de urbanism
• Autorizație de construire/desființare
• Proces verbal de recepție la finalizarea lucrărilor
• Copie carte de identitate client / Copie Certificat de Înmatriculare (societati comerciale)